Algemene voorwaarden laten opstellen

Een algemene voorwaarden opstellen is van groot belang om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid. Daarnaast heeft het hebben van algemene voorwaarden het grote voordeel dat u niet steeds met iedere individuele klant, opdrachtgever of leverancier hoeft te onderhandelen over bepaalde afspraken. Kortom; algemene voorwaarden maken zaken doen efficiënter en veiliger.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Bijna alle bedrijven laten algemene voorwaarden opstellen. Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een bedrijf sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers. In het wetboek van Nederland staat dat algemene voorwaarden bedingen bij een overeenkomst, maar echter niet de kernbedingen aangeven. Kernbedingen zijn bijvoorbeeld de prijs en het aantal te leveren goederen. Zonder deze bedingen zou de (koop)overeenkomst niet tot stand kunnen komen. Een kernbeding moet duidelijk worden overeengekomen, terwijl algemene voorwaarden stilzwijgend mogen worden overeengekomen. Dit betekent dat wanneer een bedrijf een algemene voorwaarden hanteert en een overeenkomst sluit met een klant, de klant de algemene voorwaarden niet hoeft te lezen. Kernbedingen in algemene voorwaarden zijn dan ook ongeldig volgens de wet.

Wat staat er allemaal in een algemene voorwaarde?

Wat er in een algemene voorwaarden staat verschilt per bedrijf. Afhankelijk van het type bedrijfsvoering en branche (en de regelgeving in die branch), zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:
• de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
• de (vrijwaring)verplichtingen van klanten, opdrachtgevers of leveranciers;
• de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
• de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
• de prijs- en betalingsvoorwaarden;
• regels bij overmacht;
• annulering van overeenkomsten;
• garantie en verval daarvan;
• klacht- en vervaltermijnen;
• opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
• eigendomsvoorbehoud;
• bescherming van intellectuele eigendom;
• toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Doordat de inhoud verschilt van een algemene voorwaarden varieert per onderneming laten veel ondernemers en bedrijven hun algemene voorwaarden op maat maken door een professionele jurist zoals Maatwerk Jurist. Dit geeft het grote voordeel dat men zeker weet dat de algemene voorwaarden kloppend en compleet is. Daarnaast heft uzelf invloed op de randvoorwaarden van de overeenkomsten die u maakt.

Zijn algemene voorwaarden verplicht bij overeenkomsten?

Een algemene voorwaarden opstellen is niet verplicht. Het is echter wel aan te raden deze te laten maken en te hanteren om uw bedrijf te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheid. Daarnaast verlangen sommige aansprakelijkheidsverzekeraars van u dat u algemene voorwaarden hanteert wanneer u een verzekering afsluit. Hier krijgt u dan wel een voordeligere premie voor terug.