Adoptierecht: zó zit dat in Nederland

Er zijn verschillende zaken die komen kijken bij het adopteren van een kind. De emotionele aspecten spelen een belangrijke rol, maar dat geldt ook voor de regelgeving en juridische procedures. Wat er bij een adoptie komt kijken is echter niet algemeen bekend. Een adoptie is echter voor alle partijen zeer ingrijpend en het is dan ook goed om vooraf te weten hoe dit proces werkt en welke stappen er gezet moeten worden.

Redenen voor adoptie

Als de ouders zijn overleden of afstand van het kind doen kan het kind worden opgegeven voor adoptie. Afstand doen van een kind kan om diverse redenen gedaan worden. Denk hierbij aan een situatie waarin de ouder niet goed voor het kind kan of wil zorgen.

Wie kan een kind adopteren?

Het is in Nederland mogelijk om als alleenstaande een kind te adopteren. Als een stel een kind wil adopteren kunnen de adoptieouders zowel van verschillend als hetzelfde geslacht zijn.

Als een stel een adoptieverzoek indient moeten zij minimaal 3 jaar met elkaar hebben samengewoond. Dat geldt ook in het geval dat een stiefouder het kind van zijn of haar partner wil adopteren. Indien de relatie al bestond op het moment dat het kind werd geboren vervalt deze regel.

Aanbevolen specialist: Advocaat Alkmaar Appelman Advocatenkantoor

In welke situatie kan een kind niet geadopteerd worden?

Als de mensen die tot adoptie willen overgaan broers en zussen zijn is dit niet mogelijk. Dat geldt ook voor adoptie van een kleinkind.

Om het kind te beschermen is het mensen die veroordeeld zijn voor bepaalde misdrijven niet toegestaan om een kind te adopteren. Voorbeelden zijn levensdelicten zoals valsheid in geschrifte en levensdelicten. Dat geldt ook voor mensen die veroordeeld zijn wegens misbruik of verwaarlozing van een kind.

Voorwaarden

Voordat een kind geadopteerd kan worden moet er aan diverse voorwaarden zijn voldaan en er zijn diverse regels om het kind te beschermen.

  • Allereerst moet het kind nog minderjarig zijn op het moment van de adoptie en moet deze stap in het belang van het kind.
  • Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar kunnen bezwaar maken tegen de adoptie als zij niet geadopteerd willen worden.
  • Daarnaast moet de adoptieouder moet minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind.
  • Een kind mag niet voor adoptie worden opgegeven als de moeder van het kind nog geen 16 jaar oud.
  • Voordat tot adoptie kan worden overgegaan moeten het kind reeds minimaal 1 jaar door de adoptanten worden verzorgd en opgevoed,  tenzij de moeder van het kind al een relatie had met degene die het kind wil adopteren toen hij of zij geboren werd.