RI&E opstellen

Wijziging procedure toetsing RI&E

Op 1 juli 2022 was er een wijziging voor de procedure van toetsing. Je RI&E moet getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundigen. Alleen er is een wijziging geweest wat welke kerndeskundige mag toetsen. In deze blog leg ik uit wat die verandering nu eigenlijk inhoud. Vind je het opstellen van een RI&E al een hele uitdaging? Dan kun je ook een RI&E laten opstellen door een bedrijf.

Certificatieschema kerndeskundigen

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat bij de toetsing een splitsing wordt gemaakt tussen een systeemtoetsing en een scopetoetsing. . De eerste beoordeelt of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) alle wettelijk verplichte onderdelen bevat, de tweede kijkt of alle risico’s juist in kaart zijn gebracht. Hiervoor moet de kerndeskundige inhoudelijke kennis hebben van de materie.

Kerndeskundige

Kerndeskundige mogen een RI&E toetsen en ze moeten inhoudelijke kennis hebben van de materie. Het is daarbij handig om te weten welke kerndeskundige je kunt inschakelen voor de ondersteuning bij het nakomen van de wettelijke arboverplichtingen. De Arbowet noemt hiervoor vier kerndeskundigen. Een bedrijfsarts, een arbeids- en organisatiedeskundige, een hogere veiligheidskundige of een arbeidshygiënist. Zij mogen de RI&E toetsen als zij gecertificeerd zijn. De wijziging heeft geen betrekking op de bedrijfsarts.

Wijziging toetsing

Tot nu toe kon de kerndeskundige die de RI&E heeft opgesteld ook de volledige toetsing verrichten. Per 1 juli 2022 moeten de kerndeskundigen aantonen dat zij actief zijn in het toetsen en adviseren over de RI&E en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het schema. In het nieuwe Certificatieschema is aangegeven welke kerndeskundige over welke expertise beschikt

Het doel hiervan is om duidelijker te krijgen waar het advies precies betrekking op heeft. Dit moet voorkomen dat iemand een toetsing verricht van een onderwerp waarover hij geen specifieke kennis heeft. De kernspecialisten mogen zich dus alleen bezighouden met de toetsing binnen de eigen expertise.